ADVOCATENKANTOOR

VASTERSAVENDTS
justitiepaleis

Tarieven

 

Bij het raadplegen van een van onze advocaten is het belangrijk om op voorhand afspraken te maken omtrent de erelonen en de kosten die hij zal aanrekenen. Aangezien er geen vaste tarieven bestaan, die het ereloon en/of een vergoeding voor de gemaakte kosten vastleggen, heeft dit tot gevolg dat elke advocaat zelf bepaalt welke financiële afspraken hij met zijn cliënt maakt.  

Als cliënt kan u elk ogenblik naar de financiële stand van zaken vragen. Wij raden u aan dit regelmatig te doen zodat u nooit voor verrassingen komt te staan. 

Met het oog op een volledig vertrouwelijke en eerlijke relatie tussen onze advocaten en hun cliënten, wordt er volgende berekeningswijze gehanteerd:

1.       Vergoedingen

De erelonen worden vanaf een tarief van 125€/uur. Dit tarief is afhankelijk van onder andere de moeilijkheidsgraad van het dossier, de dringendheid van het dossier, de deskundigheid, …  

Het uurtarief  wordt vastgesteld tijdens het eerste gesprek.

Volgens de gang van zaken binnen onze praktijk en op grond van artikel 446 van het Gerechtelijk Wetboek kan het uurtarief verhoogd worden met een ‘succesvergoeding’, deze wordt toegevoegd aan de eindtoestand van de vergoedingen. Meestal is dit een percentage van het resultaat. 

Bij een zaak waar een belangrijke som dient te worden gerecupereerd (bvb aandeel in een nalatenschap) worden de erelonen berekend op basis van het effectief ingekomen bedrag overeenkomstig volgende percentages: (de effectieve administratiekosten worden hieraan toegevoegd)

0€ - 6.198€ 15%
6.199€ - 49.579€ 10%
49.580€ - 123.947€ 8%
123.948€ - 247.894€ 6%
vanaf 247.895€ 4%

 

2.       Kosten

Naast de erelonen zijn er ook kosten die een advocaat doorrekend aan zijn cliënt. Deze kosten zijn onder andere de kosten voor verplaatsingen, gevoerde telefoongesprekken, gemaakte kopieën, brieven of faxen.

Deurwaarderskosten en expertisekosten worden door de cliënt rechtstreeks betaald, zonder tussenkomst van een advocaat.

3.       Provisies

Als een dossier een relatief langere termijn in beslag neemt en de advocaat acht het nodig dan kan er na een bepaald deel in een procedure een provisie gevraagd worden door de raadsman. Zo wordt er tussentijds al een deel  van de kosten vergoed aan de advocaat.

4.       Voorspelbaarheid van de vergoedingen

Aangezien de tijd die de advocaat besteed aan uw dossier afhankelijk is van verschillende factoren zoals de behoeften en zorgen van de klant en die van de tegenpartij alsook de richting waarin het dossier zal evolueren kunnen de uiteindelijke vergoedingen altijd verschillen van de op voorhand ingeschatte en/of afgesproken vergoedingen.

 

Graag wijzen wij de aandacht van de cliënt er op dat de kosten van de cliënt gedrukt kunnen worden wanneer hij of zij kiest voor een bemiddelingsprocedure of verzoeningsprocedure.

Wanneer u niet genoeg financiële middelen heeft om een advocaat onder de arm te nemen, verwijzen wij u graag door naar http://www.advocaat.be/Page.aspx?genericid=75. Op deze website vindt u meer informatie over het systeem van de juridische tweedelijnsbijstand, de zogeheten pro deo advocaten.

Daarenboven kan eenieder elke eerste en derde maandag van de maand terecht in het Oude Vredegerecht te Asse ( Gemeenteplein 27, 1730 Asse) voor kosteloze juridische eerstelijnsbijstand. Copyright Advocatenkantoor Vastersavendts © 2011. Website in samenwerking met infinwebs
Naar bovenkant scrollen