ADVOCATENKANTOOR

VASTERSAVENDTS
justitiepaleis

Rechtsdomeinen

Invordering van facturen

 

Het kantoor heeft door de jaren heen een grote expertise opgebouwd betreffende de invordering van facturen.  Vele ondernemers worden heden geconfronteerd met onbetaalde facturen.  Kort op de bal spelen is vandaag de boodschap. Middels een doorgedreven samenwerking met diverse gerechtsdeurwaarders kunnen wij u een korte opvolging van het dossier beloven. Voor deze invorderingen worden zeer concrete afspraken gemaakt. 

Hoe wij tewerk gaan:

  • Ingebrekestelling van de schuldenaar

  • Wanneer hieraan geen gevolg wordt gegeven, wordt de procedure opgestart nadat alle gegevens in de KBO werden nagekeken

  • Kosten van de procedure en deel van de advocatenkosten worden gerecupereerd bij de wanbetaler

  • Bij insoventie (of bvb failissement) worden de kosten zo laag mogelijk gehouden

  • Er zal steeds worden gepoogd de verschuldigde bedragen meer de kosten te recupereren

 

Wat is van belang en  de huidige problemen van de zelfstandige:

  • Factuurvoorwaarden zijn niet aangepast aan de thans heersende rechtspraak en wetgeving (wanneer ons kantoor de invorderinge doet zullen de algemene voorwaarden voor U worden geactualiseerd)

  • De klant wordt steeds strikt op de hoogte gehouden van de stand van zaken

Administratief recht

Advocatenkantoor Vastersavendts heeft een expertise ontwikkeld betreffende administratief recht.  Zo werden reeds zeer vele zaken behandeld voor de Raad van Sate en ander administratieve instellingen.  Zowel voor de Overheid als voor de particulier en bedrijven werden reeds zeer vele zaken met succes behandeld. 

Familierecht

Reeds van bij de opstart van het kantoor door Alfons Vastersavendts heeft het kantoor een zeer doorgedreven expertise ontwikkeld in het familierecht.  Zowel in het familiaal vermogensrecht als in de andere deelgebieden van het familaal recht.  Als professor aan de VUB is Alfons VAstersavendts steeds één van de grootste specialisten geweest betreffende het erfrecht. Thans werkt Yoeri Vastersavendts actief mee aan de hervorming van het erfrecht in het federale parlement als lid van de werkgroep erfrecht. 

Economisch recht - ondernemingsrecht - vennootschapsrecht

Bedrijven kunnen bij ons terecht voor begeleiding bij een overname, verkoop, inkoop, .... van aandelen en firma's. Kris Gysels , die zowel een master in de handelswetenschappen behaalde als een master in de rechten heeft zich gespecialiseerd in de begeleiding van bedrijven en particulieren die een bedrijf willen opstarten. Met grote kennis van het bankenrecht, verzekeringsrecht, boekhouding en vennootschapsrecht is Meester Gysels een zeer goede partner in de begeleiding van alle mogelijke facetten van het economisch recht.

Goederenrecht

 

Handelsrecht 

 

Handelshuurrecht

.

Huurrecht 

 

Pacht en agrarisch recht 

 

Publiek rechtCopyright Advocatenkantoor Vastersavendts © 2011. Website in samenwerking met infinwebs
Naar bovenkant scrollen